Hondensport Hoopers

Hoopers: is een leuke nieuwe hondensport en geschikt voor elke hond en elke handler

Het is een sport met bepaalde fysieke en mentale eisen

De aangepaste hindernissen in de Hoopers sport zorgen voor een minimale lichamelijke

belasting voor de hond alswel voor de handler

Het parcours van de Hoopers met de hoopers

de tunnels en de tonnen

Het aanleren van de oefeningen gebeurt “drukvrij” het moet tenslotte wel vooral leuk blijven

voor de hond

Het doel is: dat de hond uiteindelijk een parcours zelfstandig kan afleggen op stem en lichaamsaanwijzingen van de handler

De handler blijft daarbij op een plek staan en behoeft niet mee te rennen of te lopen

Het einddoel is dat de handler de hond stuurt door het parcours en langs de diverse hindernissen

                                                               Hier ziet U de hond door de hooper rennen

Hoopers is een volwaardige sport en kan ook worden gebruikt om jonge honden voor te bereiden

op de Agility sport en ideaal voor de oudere hond die wat blessure gevoeliger wordt

Kortom voor jong en oud een ideale sport ……..