Treib-bal

Treib-bal is een nog jonge hondensport in Nederland, overgekomen uit Duitsland, waar deze sport al enkele jaren wordt beoefend. Het is een leuke inventieve sport waarbij veel training en zeker geduld nodig zijn om de hond te instrueren er wordt getraind met een soort van SKIPPY-BAL (een iets kleiner formaat) Het is de bedoeling dat de hond de diverse ballen in een goal rolt in zo’n snel mogelijke tijd. De hond beweegt de ballen voort met zijn/haar neus deze sport geeft een hechte band tussen baas(zin) en de hond en is erg leuk om te beoefenen.
Op de foto’s zijn de deelnemers bezig met de eerste beginselen van de sport,

de honden wordt geleerd om haar/zijn neus tegen de bal te duwen en zo de

grote bal voort te duwen naar een goal, in totaal 9 ballen moeten er in de

goal geduwd worden en dat is in het begin een hele “KLUIF”

 

 

Zondag 25 maart  DEMO/WORKSHOP  TREIB-BAL   te Kootwijk

25 maart onze eerste demo/workshop  van onze wandel/evenementen-club  wandelclubcollie-delight

het weer begon grijs en grauw maar rond de tijd dat wij in Kootwijk arriveerde begon de zon volop te

schijnen, een goed voorteken voor een fijne dag,  dat werd het dan ook!!!!!!

Marlouke Roos van “SPORTDOG” was uitgenodigd om voor onze club een demo/workshop TREIB-BAL

te verzorgen,

 

Marlouke begon de demo met alle deelnemers naar hun naam en de naam van hun hond te vragen,

daarna legde zij de eerste beginselen van de honden-sport treib-bal uit,

in stappen gingen wij met elkaar en natuurlijk de honden aan het oefenen

er zijn diverse “COMMANDO’S” die bij deze sport van toepassing zijn te weten:

PUSH:           de hond duwt  de bal met de neus c.q. de schouders vooruit

WALK-ON:   de hond loopt in een rechte lijn vooruit naar de bal

COME-BYE:  de hond loopt een cirkel om de bal heen met de klok mee

STEADY:        de hond mindert vaart, maar blijft voorwaarts lopen

Deze commando’s hebben wij vanmiddag geoefend en ik moet zeggen, dat valt echt niet mee

het zijn commando’s die de hond moet leren begrijpen en dat kost tijd en geduld!!!!!!

er waren een paar honden die de commando’toch wat sneller oppakte dan de andere, maar

geduld blijft zeker geboden

Marlouke kwam tussen door kijken bij de deelnemers en aanwijzingen geven en vertelde tussendoor

even rust te nemen voor de hond, het was best warm in de zon en het vraagt toch veel aandacht en oplettendheid

van de hond en om het leuk en interessant te houden moet er tussen-door even gespeeld en geknuffeld worden

Het commando COME-BYE, waarbij de hond in een cirkel om de bal heenloopt werd door verschillende honden

snel opgepikt, wat een gejuich en gejoel gaf om de hond zoveel mogelijk te belonen,

kortom het was een  HELE GESLAAGDE MIDDAG!!!!!

Ik moet de deelnemers allen een compliment geven want zij deden erg enthousiast mee en er werd met veel geduld

geoefend om de honden de commando’s bij te brengen, wanneer dat dan daadwerkelijk lukt geeft dit toch een

triomfantelijk gevoel en dat breng je dan weer over naar de hond,

De middag werd afgesloten met een dankwoord aan Marlouke en met de vraag of zij nog een keer wilde terug

komen voor een vervolg demo/workshop,

het antwoord daarop was HEEL GRAAG, dus deze workshop krijgt zeker een vervolg,

want er valt nog veel te leren over deze sport.

Onderstaand foto’s van de workshop met de deelnemers in “volle” actie

Treib-bal    Workshop

Marlouke  geeft  aanwijzingen

Treib-bal   Workshop

Deelneemster  Marijke  in actie met hond Flynn